Vilkår og betingelser

Velkommen til DigitalVirk!

I det følgende vil DigitalVirk blive omtalt som enten “DigitalVirk”, “Digitalvirk.dk” eller “virksomheden”.

Vores kunder bør oprigtigt overholde følgende vilkår og betingelser.

1. Salgsbetingelser

1.1 731110 Reklamebureauer gælder for alle aftaler angående levering af markedsføring og design af hjemmesider fra DigitalVirk.

2. Aftalegrundlag

2.1 Alle online marketingtjenester leveres i form af en aftale med en tidsperiode beskrevet i tilbuddet. Aftalen afsluttes automatisk efter fuldført arbejde, med mindre andet aftales.

2.2 Alt fysisk og digital markedsføring leveres efter kundens godkendelse af aftalen, med aftalte pris i tilbuddet. Skal der her efter, fra kundens side, laves rettelser i services, da gives nyt tilbud på rettelser.

3. Serviceydelser

3.1 Kunden skal give DigitalVirk adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere serviceydelsen.

3.2 DigitalVirk giver ikke 100% sikkerhed for resultater på søgemaskiner og kan heller ikke kvantificere salg eller øget trafik som følge af en SEO -kampagne.

3.3 Klienten må hverken udveksle eller anmode om links eller anvende nogen spam -metode, som sandsynligvis vil påvirke en SEO -kampagne negativt.

3.4 DigitalVirk praktiserer udelukkende etiske SEO -politikker og har al ret til at ophæve enhver garanti, hvis vi støder på, at kunden har anvendt uetisk praksis, uden DigitalVirks samtykke.

3.5 DigitalVirk leverer altid hjemmesider og Webshops i responsive designs, og med nemt CMS System.

3.6 DigitalVirk er ikke ansvarlig for, nedbrud på kundens server, hjemmeside, eller andre forhold der gør at virksomheden ikke kan levere den aftalte ordre.

3.7 Ved aftalens indgåelse giver kunden DigitalVirk fuldmagt til at foretageændringer på kundens hjemmeside og adgang til den administrative del af webstedet.

3.8 Hvis der mangler webstedsindhold på en klients websted, skal klienten tilbyde den nødvendige tekst, billeder, videoer, filer, logo, favicon osv. i elektronisk format. Indhold KAN IKKE hentes fra andre websteder. DigitalVirk kontrollerer ikke, om det leverede indhold er hentet fra andre kilder.

3.9 Kunden giver DigitalVirk et e -mail -id, der er nødvendigt for at hjælpe kunders linkbuilding -kampagne.

3.10 Alt materiale udviklet til kunden, ejes af kunden også efter samarbejdets ophør.

3.11 DigitalVirk foretager ikke ændringer, der er tiltænkt som værende skadelige eller misvisende.

4. Pris og betaling

4.1 Alle de priser, der er nævnt på vores websted, er eksklusive moms.

4.2 I samarbejdsaftaleperioden sender DigitalVirk månedligt en faktura. Fakturering sker via e-mail, hvor der fremsendes en faktura (PDF).

4.3 Alle DigitalVirks SEO services betales forud og disse kan under ingen omstændigheder refunderes.

4.4 Projekter som hjemmesider er engangsbeløb og faktureres, når projektet er færdig.

4.5 Kunden skal betale alle fakturaer for levering af hjemmesider med betalingsbetingelse 8 dage netto. Ved forfalden faktura tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK..

4.6 DigitalVirk garanterer ikke mod hacking eller nedbrud af hjemmeside / webshop. Hvis kunden bliver hacket eller der opstår andre fejl, vil DigitalVirk være behjælpelig med at få udbedret udfordringerne mod betaling.

4.7 Såfremt gæld ikke er betalt efter 3 måneder, forbeholder DigitalVirk sig retten til at videregive gælden til inkasso uden yderligere varsel.

5. Annullering og opsigelse

5.1 Kunden kan opsige aftalen om levering af ydelser med 30 dages varsel, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

5.2 DigitalVirk har ret til at opsige aftalen uden varsel, hvis kunden overtræder vilkårene og betingelserne.

6. Fortrolighed

6.1 Alle oplysninger, som kunden deler med DigitalVirk, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive delt med tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at udføre den bestilte service.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 DigitalVirk er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte opleve på grund af brugen af vores tjenester.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 DigitalVirk forbeholder sig retten til at tilføje et link eller tekst i bunden af kundens hjemmeside, som angiver, at hjemmesiden er designet og/eller vedligeholdt af DigitalVirk. Dette link eller tekst må ikke fjernes uden skriftlig godkendelse fra DigitalVirk.

9. Tvister

8.1 Tvister mellem kunden og DigitalVirk skal forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, skal tvister afgøres ved de danske domstole.

Ved at benytte DigitalVirk bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret ovenstående vilkår og betingelser.